دروس ارایه شده توسط  پریسا اسکندری  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  اصول پرستاري وكار در اتاق عمل
هوشبري ,اتاق عمل ,
  تجهیزات بیهوشی
هوشبري ,
  فيزيوپاتولوژي(هوشبري)
هوشبري ,هوشبری (ناپیوسته) ,
  بیماریهای داخلی جراحی 1
هوشبري ,
  مراقبتهاي پس از بيهوشي(هوشبري )
هوشبری (ناپیوسته) ,هوشبري ,
  داخلی جراحی2
هوشبري ,

< >