دروس ارایه شده توسط  طاهره تمیمی  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  فيزيوپاتولوژي(هوشبري)
هوشبري ,هوشبری (ناپیوسته) ,
  کارآموزی (هوشبری)
هوشبري ,
  کاربرد رایانه
هوشبري ,هوشبری (ناپیوسته) ,
  فناوری اطلاعات (هوشبری)
هوشبري ,هوشبری (ناپیوسته) ,
  اصول مراقبتهای ویژه (هوشبري)
هوشبری (ناپیوسته) ,هوشبري ,
  بیماریهای داخلی جراحی 1
هوشبري ,
  فناوری اطلاعات در اتاق عمل
اتاق عمل ,اتاق عمل (ناپیوسته) ,
  داخلی جراحی2
هوشبري ,

< >