نقشه سایت دانشکده پیراپزشکی
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی دانشکده
Collapse معرفی دانشکدهمعرفی دانشکده
تاریخچه
رسالت
اهداف
امکانات
نقشه وب سایت دانشکده
Collapse رياست دانشكدهرياست دانشكده
معرفی ریاست
Collapse معاونت آموزشی و پژوهشیمعاونت آموزشی و پژوهشی
معرفی معاونت
Collapse اداره آموزشاداره آموزش
معرفی اداره آموزش
تقویم نیمسال تحصیلی
انتخاب واحد اینترنتی
فرآیندها
واحدهای تابعه
Collapse آیین نامه ها و فرم هاآیین نامه ها و فرم ها
Collapse آیین نامه ها و فرم های دوره کارشناسیآیین نامه ها و فرم های دوره کارشناسی
آیین نامه ها
فرم ها
Collapse آیین نامه ها و فرم های دوره کارشناسی ارشدآیین نامه ها و فرم های دوره کارشناسی ارشد
آیین نامه ها
فرم ها
چارت سازمانی
Collapse دفتر توسعه آموزش (EDO)دفتر توسعه آموزش (EDO)
رسالت
اهداف و وظایف
مسئول دفتر توسعه آموزش
برنامه عملیاتی
Collapse آیین نامه‌ها و فرم هاآیین نامه‌ها و فرم ها
آیین نامه ها
فرم ها
Collapse منابع و پیوندهامنابع و پیوندها
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مجلات مرتبط با آموزش پزشکی
جشنواره آموزشی شهید مطهری
مراکز EDO سایر دانشکده های پیراپزشکی
Collapse کمیته‌ها و شوراهاکمیته‌ها و شوراها
Collapse کمیته اعتباربخشیکمیته اعتباربخشی
اعضای کمیته اعتباربخشی
وظایف کمیته اعتباربخشی
آیین نامه‌ها و فرم‌های مربوط به اعتبار بخشی
Collapse کمیته برنامه‌ریزی درسیکمیته برنامه‌ریزی درسی
اعضای کمیته برنامه‌ریزی درسی
وظایف کمیته برنامه‌ریزی درسی
آیین نامه‌ها و فرم‌های مربوط به برنامه‌ریزی درسی
Collapse کمیته دانش پژوهیکمیته دانش پژوهی
اعضای کمیته دانش پژوهشی
وظایف کمیته دانش پژوهی
آیین نامه‌ها و فرم‌های مربوط به دانش پژوهی
سامانه ملی فعالیت های نوآورانه و دانش پژوهی آموزشی وزارت بهداشت
Collapse کمیته توانمندسازیکمیته توانمندسازی
اعضای کمیته توانمندسازی
وظایف کمیته توانمندسازی
آیین نامه‌ها و فرم‌های مربوط به توانمندسازی
Collapse کمیته ارزشیابیکمیته ارزشیابی
اعضای کمیته ارزشیابی
وظایف کمیته ارزشیابی
آیین نامه‌ها و فرم‌های کمیته ارزشیابی
Collapse هیأت علمیهیأت علمی
Collapse اعضای هیأت علمیاعضای هیأت علمی
اعضای هیات علمی ثابت دانشکده
اعضای هیات علمی مدعو دانشکده
اعضای هیات علمی پیشکسوت
Collapse ارتقا اعضای هیات علمیارتقا اعضای هیات علمی
کمیته منتخب ترفیع و ارتقا اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
فرآیند ارتقا مرتبه
کارشناس ترفیع دانشکده
آیین نامه‌ها و فرم‌های ارتقا
Collapse آیین نامه هاآیین نامه ها
آیین نامه بیش از دو استاد راهنما
آیین نامه استاد مشاور
آیین نامه استخدامی و اداری اعضای هیأت علمی
Collapse فرم هافرم ها
ترفیع سالانه هیأت علمی
ارتقاء مرتبه هیأت علمی
پيش نويس طرح پژوهش در نظام سلامت
برنامه هفتگی اساتید
سامانه ترفیع و ارتقا اعضای هیات علمی
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
Collapse  اتاق عمل اتاق عمل
کارشناسی پیوسته اتاق عمل
کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل (آخرین دوره در سال 1398 دانش آموخته شده‌اند)
تکنولوژی پرتوشناسی
گروه زیست فناوری پزشکی
Collapse علوم آزمايشگاهيعلوم آزمايشگاهي
کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی
کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی (آخرین دوره در سال 1398 دانش آموخته شده‌اند)
گروه کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)
فوریت‌های پزشکی
Collapse كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكيكتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي
کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
Collapse هوشبریهوشبری
کارشناسی پیوسته هوشبری
کارشناسی ناپیوسته هوشبری (آخرین دوره در سال 1398 دانش آموخته شده‌اند)
Collapse تحصیلات تکمیلی دانشکدهتحصیلات تکمیلی دانشکده
معرفی تحصیلات تکمیلی
نماینده تحصیلات تکمیلی
شورای تحصیلات تکمیلی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
Collapse رشته های تحصیلات تکمیلیرشته های تحصیلات تکمیلی
گروه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
گروه کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)
عناوین پایان‌نامه‌ها
Collapse آیین نامه ها و فرم هاآیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه ها
فرم ها
فرآیندها
شیوه نگارش پایان نامه
اولویت‌های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
Collapse کمیته اخلاقکمیته اخلاق
اعضای کمیته اخلاق
وظایف کمیته اخلاق
آیین نامه‌ها و فرم‌های کمیته اخلاق
Collapse اطلاعات دروساطلاعات دروس
سرفصل دروس
ترم بندی دوره
Collapse دانشجویاندانشجویان
Collapse فعالیت های دانشجوییفعالیت های دانشجویی
انجمن های علمی دانشجویی
کارگاه‌ها و سمینارهای دانشجویی
نشریات دانشجویی
اسلایدهای دانشجویان
آیین نامه ها
فرم ها
Collapse آموزش مجازیآموزش مجازی
سامانه‌های کلاس‌های آفلاین و آنلاین
سامانه‌های آزمون آنلاین
فیلم‌های آموزشی سامانه‌های کلاس‌ها و آزمون‌های مجازی
Collapse کارکنانکارکنان
آیین نامه ها
فرم ها
کتابخانه مرکزی دانشگاه
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
دفتر استعدادهای درخشان
Collapse آموزش مداومآموزش مداوم
اداره آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
سامانه جامع آموزش مداوم کشوری
Collapse امكانات آموزشيامكانات آموزشي
Collapse كارگاه‌هاكارگاه‌ها
سازماندهي منابع دانش
کارگاه فن‌آوری اطلاعات (IT)
کارگاه پراتيك
Collapse آزمايشگاه‌هاآزمايشگاه‌ها
قارچ‌شناسي
میکروب شناسي
انگل‌شناسي
پرتوشناسي
بیوشیمی
هماتولوژی و بانک خون
کشت سلول، و مولکولی
ایمنی شناسی
فیلدهای آموزشی
Collapse آموزش هاآموزش ها
کتاب های آموزشی
جزوه ها و فیلم‌های آموزشی
گالری تصاویر
پیوندها
Collapse سازمان‌های وابستهسازمان‌های وابسته
انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
انجمن رادیولوژی ایران
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
پایگاه اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور
جمعیت هلال احمر استان بوشهر
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
سازمان امداد و نجات هلال احمر
سازمان انتقال خون استان بوشهر
سازمان انتقال خون ایران
سازمان نظام پزشکی کل کشور
کتابخانه ملی پزشکی آمریکا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان بوشهر
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نقشه وب سایت دانشکده
Collapse تماس با ماتماس با ما
آدرس و شماره تلفن
ارتباط با مسئولین
انتقادات و پیشنهادات
ارتباط با دانش آموختگان
< >