دکتر مرادعلی فولادوند


سمت: رئیس دانشکده پیراپزشکی
مرتبه علمی: دانشیار رشته انگل شناسی پزشکی با حدود 28 سال سابقه فعالیت، عضو هیئت علمی دانشگاه از سال 1374

 

شرح وظايف ریاست دانشکده:
1- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود
2- نظارت بر امور آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي و اداري مالي دانشكده و برطرف كردن مشكلات وموانع موجود در هرحوزه به منظور همواركردن مسيرعلمي فرهنگي دانشجويان و گام برداشتن درجهت ارتقاء دانشكده درهمه امور
3- مديريت دقيق بر طراحي و اجراي برنامه های استراتژيك
4- نظارت بر حسن انجام شرح وظايف گروههاي آموزشي اتاق عمل ، هوشبری ، علوم آزمايشگاهي، کتابداری و فوریت های پزشکی
5- ارتباط با مسئولين محترم دانشگاه از طريق شركت درشوراهاي مختلف جهت پيگيري امور مربوط به دانشكده
6- تلاش درجهت ارتقاء علمي و عملي اعضاي هيئت علمي ، كاركنان و دانشجويان
7- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده
8- ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابع دانشکده
9- نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی و .... دانشکده
10- ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه
11- بررسی صلاحیت معاونان ، مدیران گروه ها و اظهارنظر درباره آنان
 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >