ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکترعبدالرسول انوري پور  

   دکترعبدالرسول انوري پور   
سمت: مدیر گروه بیهوشی
فلوشیپ بیهوشی قلب


 دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکترعبدالرسول انوري پور  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >