منابع و مراجع درس  ایمنو هماتولوژی (علوم آزمایشگاهی)  توسط  دکتر غلامرضا خميسي پور  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  ایمنو هماتولوژی (علوم آزمایشگاهی)  توسط  دکتر غلامرضا خميسي پور  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس ایمنوهماتولوژی نظری 162/47 kB دانلود
2 طرح درس ایمنوهماتولوژی 146/91 kB دانلود
1

< >