منابع و مراجع درس  خون شناسي وانتقال خون (اتاق عمل)  توسط  دکتر غلامرضا خميسي پور  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  خون شناسي وانتقال خون (اتاق عمل)  توسط  دکتر غلامرضا خميسي پور  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس 192/32 kB دانلود
2 Blood Smear Prep 954/37 kB دانلود
1

< >