ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  فرامرز كوشش  

   فرامرز كوشش   
سمت: عضو هیات علمی و مدیر گروه اتاق عمل
کارشناسی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم پزشکی اهواز دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  فرامرز كوشش  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >