منابع و مراجع درس  آشنایی با بیماریهای داخلی(علوم آزمایشگاهی)  توسط  معصومه معصومي خلجي  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  آشنایی با بیماریهای داخلی(علوم آزمایشگاهی)  توسط  معصومه معصومي خلجي  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس 122/83 kB دانلود
2 اختلالات غدد درون ریز.pot 661/37 kB دانلود
3 داخلی - جراحی 7/47 MB دانلود
4 طرح درس بیماریهای داخلی 73/50 kB دانلود
5 اختلالات کبد 1/41 MB دانلود
1

< >