منابع و مراجع درس  تکنولوزی جراحی گوارش و غدد (اتاق عمل)  توسط  معصومه معصومي خلجي  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  تکنولوزی جراحی گوارش و غدد (اتاق عمل)  توسط  معصومه معصومي خلجي  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 تکنولوژی جراحی گوارش 1/76 MB دانلود
2 طرح دزس نکنولوژی جراحی گوارش 89/00 kB دانلود
1

< >