منابع و مراجع درس  قارچ شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی پیوسته)  توسط  دکتر بهروز نعيمي  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  قارچ شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی پیوسته)  توسط  دکتر بهروز نعيمي  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 1-Introduction 2/63 MB دانلود
2 2-OPPORTUNISTIC 2/96 MB دانلود
3 3-Superficial mycosis 3/72 MB دانلود
4 4-Cutaneous mycosis 5/24 MB دانلود
5 6-Systemic mycosis 96/00 kB دانلود
1

< >