منابع و مراجع درس  فيزيوپاتولوژي(هوشبري)  توسط  پریسا اسکندری  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  فيزيوپاتولوژي(هوشبري)  توسط  پریسا اسکندری  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس فیزیوپاتولوژی 292/07 kB دانلود
2 طرح درس ( ترکیبی / مجازی) فیزیوپاتولوژی ناپیوسته 523/56 kB دانلود
1

< >