منابع و مراجع درس  مراقبتهاي پس از بيهوشي(هوشبري )  توسط  پریسا اسکندری  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  مراقبتهاي پس از بيهوشي(هوشبري )  توسط  پریسا اسکندری  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس مراقبت های پس از بیهوشی 246/21 kB دانلود
2 طرح درس ( ترکیبی / مجازی) مراقبت های پس از بیهوشی ناپیوسته 529/31 kB دانلود
1

< >