ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  عبدالمجيد تمجيدي  

   عبدالمجيد تمجيدي   
سمت: عضو هیأت علمی

متولد سال 1344شهرستان دشتی تحصیلات ابتدایی وراهنمایی و دبیرستان در شهر بوشهر گذرانده و کاردانی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی ایران و کارشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گذراندم.از سال 1370 استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر شدم و از سال 1373 تا کنون به عنوان عضو هیات علمی در حال خدمت هستم.


 دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  عبدالمجيد تمجيدي  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >