آيين‌نامه دانشجويي
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 23

12
شمارهعنوانتاریخ صدور
آیین نامه فرآیند تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعدادهاي درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1399/4/17
آیین نامه دفاع از پایان نامه و نمره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد 1395/3/20
آيين نامه آموزشي کارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/3/6
آیین نامه تشکیل انجمن های علمی دانشجویی 1395/2/22
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی 1393/3/2
آئين نامه اجرايي کميسيون موارد خاص دانشگاه ها 1391/11/16
آئين نامه نقل و انتقال دانشجويان شاهد در دانشگاههاي کشور 1391/11/16
امکان تحصیل مجدد دانش آموختگان کارشناسی 1391/11/16
دستور العمل پذیرش و اعتبارسنجی موسسات و دانشجویان داوطلب دوره PhD 1391/11/16
کارکنان عملیاتی فوریت ها 1391/11/16
نیمسال‌های تحصیلی که تعداد واحدهای دانشجو کمتر از 12 واحد می باشد. 1391/11/16
دستورالعمل نحوه بررسی تعهدات و صدور مجــوز تحویل مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های علوم پزشکی کشور 1391/11/16
ممنوعیت شرکت دارندگان گواهی اتمام دوره ومدرک معادل مقاطع کاردانی و کارشناسی در آزمون ورودی مقطع تحصیلی بالاتر 1391/11/16
آيين نامه کميسيون بررسي موارد خاص 1391/10/2
درباره احکام کميته مرکزي انضباطي دانشجويان 1391/10/2
دستورالعمل چگونگي تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي 1391/10/2
شيوه نامه اجرايي نحوه تشويق دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشکي براساس ثبت فعاليتهاي آموزشي 1391/10/2
مقررات سفر حج 1391/10/2
آيين‌نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي 1391/10/1
آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر 1391/10/1
12
 
< >