کارگاه پراتیک

1397/7/20 0:0

پراتیک مکانی جهت آموزش عملی دروس تدریس شده نظری می‌باشد. از این مکان دانشجویان تکنولوژی اتاق عما، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، بهداشت عمومی، تغذیه و .... جهت آموزش عملی استفاده می‌کنند. بخش پراتیک دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نمادی از یک بیمارستان کوچک بوده و شامل یک اتاق پراتیک می‌باشد. در اتاق پراتیک، دانشجویان قبل از شروع واحدهای بالینی در محیط بیمارستان، بر اساس دروس نظری ارائه شده ابتدا توسط مربیان آموزش دیده و سپس آموزش‌های دیده شده را تمرین خواهند نمود. هدف از تأسیس این واحد آزمایشگاهی فراهم نمودن محیطی مناسب جهت مهارت‌های عملی دانشجویان اتاق عمل به منظور آماده سازی آنان جهت ورود به محیط‌های بالینی واقعی می‌باشد.

پراتیک برای ارتقاء کیفی مهارت‌ها و دانش دانشجویان، شرح وظایف رده‌های مختلف، نظارت، کنترل، ارزشیابی و یادگیری نظارت و کنترل عفونت است. در کارگاه پراتیک دانشکده، دانشجویان موظف می‌باشند از تمامی قوانین و مقرراتی که به عنوان یک دانشجو در بیمارستان باید از آن پیروی کنند مانند پوشیدن یونیفرم، رعایت وقت‌شناسی و غیره تبعیت نمایند.

از جمله خدمات آموزشی ارائه شده در کارگاه پراتیک دانشکده:

- آشنایی با برخی وسایل موجود در اتاق عمل

- کنترل و چارت علائم حیاتی (فشار خون – نبض – دمای بدن -تنفس)

- انجام تزریقات وریدی، عضلانی، پوستی، زیرپوستی

- وصل کردن آنژیوکت و اسکالپ وین

- کاتتریزاسیون ادراری یا گذاشتن سوند ادراری

- تمرین پوزیشن‌های مختلف بیمار

- خونگیری وریدی

- وصل سرم و تنظیم قطرات و سرم درمانی

- CPR  (احیای قلبی و ریوی)

- پانسمان

- انواع بخیه

- تورنیکت دستی

-آشنایی با تخت عمل و نحوه کار با آن

 

مسئول کارگاه پراتیک: آقای فرامرز کوشش هیات علمی اتاق عمل

کارشناس کارگاه پراتیک: -

 

مکان: ضلع جنوبی دانشگاه، فلات دانشکده پیراپزشکی، راهروی سمت چپ، اتاق اول سمت چپ.

 

 

فهرست تجهیزات کارگاه پراتیک

تعداد

دستگاه ساکشن

1 عدد

دستگاه DC  شوک

1 عدد

دستگاه تورنیکت

1 عدد

دستگاه الکتروکوتری

1 عدد

دستگاه بیهوشی

1 عدد

تخت عمل

1 عدد

مانکن کامل پرستار

2 عدد

ماکت تزریق داخل وریدی

1 عدد

ماکت تزریق داخل عضلانی

1 عدد

ماکت احیای قلبی و ریوی

2 عدد

ماکت لوله‌گذاری در تراشه

1 عدد

ماکت اندازه گیری فشارخون

1 عدد

ماکت بخیه

2 عدد

پد بخیه

مصرفی

ماکت سوند ادراری (مونث و مذکر)

1 عدد