آزمایشگاه قارچ شناسی

1397/7/22 0:0

آزمایشگاه قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی زیر نظر دانشکده پیراپزشکی فعالیت دارد. با توجه به پیشرفت علم پزشکی در درمان بیماریها و افزایش روز افزون بیماران با نقص سیستم ایمنی، بروز بیماریهای قارچی مهاجم از معضلات روز افزون می باشد. هدف از فعالیت‌های این آزمایشگاه پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی در زمینه بیماری های مرتبط با عفونتهای قارچی، آموزش نیروهای کارآمد در این زمینه و ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی قارچ شناسی با روشهای استاندارد و پیشرفته ملکولی، و تعیین گونه قارچها، حساسیت آنها به داروهای رایج ضد قارچی می باشد.

فعالیت‌های آزمایشگاهی آزمایشگاه قارچ شناسی شامل:

 -کشت قارچ‌ها

- مشاهده قارچ‌های ساپروفیت (روشن)

- مشاهده قارچ‌های ساپروفیت (سیاه)

- شناسایی کاندیدا آلبیکنس

- شناسایی مخمرها (تست‌های جذب و تخمیر قندها)

- آنتی بیوگرام مخمرها (ماکرودایلوشن)

- آنتی بیوگرام مخمرها (میکرودایلوشن)

- آنتی بیوگرام کپک‌ها (ماکرودایلوشن)

- نمونه‌گیری بیماری‌های قارچی سطحی و مشاهده لام‌های مربوطه

- نمونه‌گیری بیماری‌های قارچی جلدی و مشاهده لام‌های مربوطه

 

 

مسئول آزمایشگاه قارچ شناسی: دکتر بهروز نعیمی هیات علمی علوم آزمایشگاهی

کارشناسآزمایشگاه قارچ شناسی: فرزانه صادق زاده، کارشناس قارچ شناسی

مکان: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (سایت پردیس)، ضلع جنوبی دانشگاه، طبقه سوم

 

فهرست تجهیزات آزمایشگاه قارچ شناسی

تعداد

انکوباتور ساده

1 عدد

انکوباتور یخچالدار

1 عدد

فور

1 عدد

هود

2 عدد

ترازو

1 عدد

میکروسانتریفیوژ

2 عدد

شیکر لوله

2 عدد

یخچال

1 عدد

یخچال فریزر

1 عدد

فریزر 20- درجه

1 عدد

بن ماری

1 عدد

میکروسکوپ

11 عدد

سانتریفیوژ

2 عدد

پمپ خلا

1 عدد

دستگاه الکتروفورز

1 عدد

دستگاه PCR

1 عدد