آزمایشگاه انگل شناسی

1397/7/22 0:0

در بخش انگل شناسی فعالیت‌های طراحی و اجرای پایان نامه‌ها و پروژه های تحقیقاتی و تربیت دانجویان به عنوان نیروهای متخصص زیر نظر اعضای هیات علمی انجام می شود.

آموزشهای عملی آزمایشگاه انگل شناسی عبارتند از:

1-     مشاهده و بررسی لامهای آموزشی کرم شناسی

2-     مشاهده و بررسی لامهای آموزشی تکیاخته شناسی

3-     بررسی نمونه های مشکوک به بیماریهای انگلی

4-     رنگ آمیزی تریکروم

5-     روشهای آماده سازی و تشخیص نمونه های مدفوعی (تغلیظ یا روش فرمالین-اتر و روش شناورسازی)

6-     روشهای آماده سازی و تشخیص نمونه های خونی (خونگیری و تهیه اسمیر نازک و ضخیم- رنگ آمیزی گیمسا)

7-     نگهداری و رنگ آمیزی کرمها

8-     روش های تشخیصی بیماریهای انگلی

 

مسئول آزمایشگاه انگل شناسی: دکتر مرادعلی فولادوند، هیات علمی علوم آزمایشگاهی

کارشناس آزمایشگاه انگل شناسی: مرضیه طاهرزاده، دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی، سابقه خدمت 8 سال

مکان: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (سایت پردیس)، ضلع شمالی دانشگاه طبقه چهارم.

 

 

فهرست تجهیزات آزمایشگاه انگل شناسی

تعداد

سانتریفیوژ

1 عدد

شیکر ارلن رومیزی

1 عدد

الایزا ریدر

1 عدد

الایزا واشر

1 عدد

پمپ خلا

1 عدد

هات پلیت استیرر

1 عدد

یخچال

1 عدد

فریزر 20- (خراب)

1 عدد

مینی اسپینر

1 عدد

بن ماری

1 عدد

میکروسکوپ نوری

14 عدد

تانک ازت قابل حمل

1 عدد

pH متر

1 عدد