ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

هوشبري

مقطع: لیسانس
   فهرست دروس   هوشبري

  جمعيت و تنظيم خانواده
  روش بيهوشي 4
  آناتومي 1 (هوشبري)
  اصول و روشهای درد ( هوشبری )
  فيزيولوژي1 (هوشبري)
  آشنايي با بيماريهاي داخلي و جراحي(هوشبری)
  فيزيك هوشبري
  مدیریت هوشبری
  ميكروب شناسي و استرپليزاسيون(هوشبری)
  مراقبتهاي پس از بيهوشي(هوشبري )
  بيوشيمي
  فوريتهاي پزشكي (ترم 6 هوشبری)
  اصول پرستاري وكار در اتاق عمل
  آمار زیستی
  آناتومي (2)
  اصول مراقبتهای ویژه (هوشبري)
  فيزيولوژي2 (هوشبری)
  زبان تخصصی (هوشبری)
  اصول پايه داروشناسي
  منابع آموزشی (هوشبری)
  واژه شناسي پزشكي
  کارآموزی (هوشبری)
  روش بیهوشی 1
  تجهیزات بیهوشی
  نشانه شناسي ومعاينات باليني (هوشبری)
  روش تحقیق
  روش بیهوشی 2
  فناوری اطلاعات (هوشبری)
  خونشناسي و انتقال خون(هوشبري)
  فوریت‌های پزشکی1 (ترم 4)
  روانشناسي عمومی
  بیماریهای داخلی جراحی 1
  داروشناسي اختصاصي (هوشبری)
  داخلی جراحی2
  روش بيهوشي 3
  بیوشیمی
  فيزيوپاتولوژي(هوشبري)
  معرفی بیمار
  کمکهای اولیه (هوشبری)
  بیهوشی 1
  اخلاق حرفه ای در هوشبری
  فیزیک پزشکی
  کاربرد رایانه
  ایمنی شناسی (هوشبری)
تعداد بازدید:   ۱
< >