فهرست آلبوم تصاویر
آزمون آسکی (OSCE) دانشجویان رشته تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
برگزاری نشست مشترک معاونت آموزش و اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی
ژورنال کلاب آقای امرایی
نشست هم‌اندیشی سرآمدان آموزشی دانشکده پیراپزشکی
ژورنال کلاب خانم زهرا فیلی
کارگاه توالی یابی نسل جدید (NGS)
ژورنال کلاب خانم محبوبه حیاتی
کارگاه آموزشی احیا قلبی ریوی پیشرفته (ACLS)
ژورنال کلاب خانم نرجس رمضان زاده
ژورنال کلاب خانم نرگس بصیریان
کارگاه کاربرد مطالعات مورفولوژیک و ارزیابی‌های فلوسایتومتریک در افتراق بدخیمی‌های خونی و پژوهش‌های مرتبط
کارگاه توالی یابی DNA به روش سنگر سکوئنسینگ Sanger Sequencing
ژورنال کلاب خانم فرزانه هاشمی
ژورنال کلاب دکتر موذن
جلسه هم اندیشی گروه خون‌شناسی دانشکده پیراپزشکی با گروه پزشکی هسته‌ای
ژورنال کلاب کیمیا فتحعلی زاده
ژورنال کلاب خانم دهیدفرد
آزمون آسکی دانشجویان اتاق عمل2
ژورنال کلاب آقای ملبوبی
ژورنال کلاب مهدیس آبدار اصفهانی
ژورنال کلاب امیر رضا علیخانی
ژورنال کلاب-محدثه دشتی
کارگاه: آموزش نحوه بخیه و گره زدن نخ بخیه
بیست و هفتمین سمینار یک روزه بیهوشی (سیب)
CPR 1402
کارگاه آموزش تزریقات
مصاحبه فوریت 1402
دفاع آقای اسدزاده
آزمون آسکی (OSCE) دانشجویان اتاق عمل
آزمون جامعه دانشجویان سال آخر رشته اتاق عمل
مرجعیت علمی
جلسه رئیس دانشکده پیراپزشکی با کارشناسان دانشکده
کارگاه دانشجویی مدیریت پیش بیمارستانی تروما
آزمون آسکی
OSPE
کارگاه آشنایی با منشور حقوق بیمار
کارگاه دوم دارودرمانی
کارگاه تزریقات
کارگاه مقدماتی دارودرمانی
آزمایشگاه بیوشیمی
تقدیر از آقای جعفری
سمینار دوره ای دانشجویان بیهوشی(سیب7)
کتابخانه
آزمایشگاه ها
رمضان
< >