دروس ارایه شده توسط  معصومه معصومي خلجي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  کمکهای اولیه (هوشبری)
هوشبري ,
  تکنولوزی جراحی گوارش و غدد (اتاق عمل)
اتاق عمل ,اتاق عمل (ناپیوسته) ,
  آشنایی با بیماریهای داخلی(علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي ,
  تكنولوژي جراحي در جراحيهاي ENT (اتاق عمل)
اتاق عمل (ناپیوسته) ,اتاق عمل ,
  آشنایی با بیماریهای داخلی (اتاق عمل)
اتاق عمل ,
  تکنولوژی جراحی در جراحیهای اطفال (اتاق عمل)
اتاق عمل (ناپیوسته) ,اتاق عمل ,
  فوريتها (اتاق عمل)
اتاق عمل ,اتاق عمل (ناپیوسته) ,

< >