ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.کلیات پزشکی 2


تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس کلیات پزشکی 2 دکتر محبوبه رمضان زاده 113/50 kB دانلود
2 طرح درس نیم سال 2-99 دکتر محبوبه رمضان زاده 64/50 kB دانلود
3 کلیات پزشکی -2 /طرح درس 2-400 دکتر محبوبه رمضان زاده 65/00 kB دانلود
1
      
< >