ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.کاربرد رایانه

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 کاربا رایانه طاهره تمیمی 41/84 kB دانلود
2 کاربا رایانه طاهره تمیمی 32/25 kB دانلود
1
      
< >